HVA GJØR VI?

TT Byggdrift AS er et selskap hvor ansatte i hovedsak er teknisk personell (ventilasjon,varme, kjøling, VVS, automatikk mm), med allsidig og individuell fag-kompetanse. Vi jobber sammen som et team, hvor hver enkelt utfyller hverandre og bistår ved behov. Vårt konsept skiller seg litt fra vanlige vaktmestertjenester, da vi har personell som oftest fikser problemer som oppstår underveis, og dermed unngår mange underleverandører og tilhørende usikre/variable kostnader.

Av erfaring så er dette en løsning kundene kommer best ut av økonomisk, samt at de har fordelen ved at en kun har ett kontaktpunkt å forholde seg til. Kunden skal ha fokus på sine arbeidsoppgaver, mens vi ivaretar eiendommen/utstyret.