TJENESTER

BYGGDRIFT

Byggdrift selges inn som en fast (Byggdrift avtale) eller en variabel avtale (rammeavtale), alt etter kundens ønske.
I en slik avtale vil det være opp til byggeier/leietaker hvilke områder som ønskes ivaretatt. Vaktmestertjenester, brannvernansvar, service på tekniske anlegg, uteområder, snørydding/strøing, vindusvask, ombygninger, tilpasninger osv.

Vår motto er at «Me fikse», som da betyr at kunden skal kunne benytte oss, til alt en måtte ønske, og at vi vil være hans faste kontaktpunkt på disse områder. Enkelte tjenester vil en ha innleie på, men da fortrinnsvis «rimeligere» tjenester eller tjenester som krever spesiell utvidet kompetanse eller utstyr.

Vi vil samtidig ivareta dokumentasjon/FDV på vegne av kunden, så lenge avtalen er virksom.
All dokumentasjon tilhører kunden og vil selvsagt følge kunden om han ønsker andre løsninger i fremtiden. Spesielt viktig er servicerapporter, branndokumentasjon og el. Dokumentasjon, i tillegg til generelle dokumenter (som tegninger mm) tilhørende bygningsmassen.

SERVICE

Er det ønske/behov for en ren teknisk avtale, som service på tekniske anlegg, vil vi sette opp forslag til en slik avtale, hvor kunde definerer hva en ønsker at vi skal ivareta.
Her kan være ventilasjon, elektro, automatikk, brann, adgang, varme, kjøling, VVS, osv.
Våre teknikere vil da etter avtale vedlikeholde og utbedre anleggene etter behov og avtale

ELEKTRO

TT Byggdrift har ansatt el. Installatør og elektrikere, slik at vi kan påta oss alle typer installasjoner og kontroller i forhold til el.kraft.
Sterkstrøm (lys, stikk, varme mm) og svakstrøm (adgang, alarmer, overvåkning mm).

PROSJEKT/REHAB

Vi påtar oss deler eller komplette ombygninger, rehabiliteringer, eller det man kaller «facelift», for å freshe opp lokaler.

Har også samarbeid på interiør, så kan også bidra helt fra planleggingsfasen om ønskelig.